Πρόγραμμα Σπουδών


Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Αρχαία Ελληνικά 5 ώρες
Κοινωνιολογία/Λατινικά 2 ώρες
Ιστορία 2 ώρες
Νέα Ελληνικά/Λογοτεχνία 3 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 12 ΩΡΕΣ


ΘΕΤΙΚΕΣ & ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά (κατεύθυνσης) 4 ώρες
Φυσική 4 ώρες
Χημεία 4 ώρες
Νέα Ελληνικά 3 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 15 ΩΡΕΣ


ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Φυσική 4 ώρες
Χημεία 4 ώρες
Βιολογία (κατεύθυνσης) 3 ώρες
Νέα Ελληνικά 3 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 14 ΩΡΕΣ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ – ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μαθηματικά (κατεύθυνσης) 4 ώρες
Πληροφορική 3 ώρες
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 3 ώρες
Νέα Ελληνικά 3 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 13 ΩΡΕΣ


ΘΕΡΙΝΑ & ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ Β` ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ 1 Σεπτεμβρίου

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Άλγεβρα 2 ώρες
Γεωμετρία (πρ.) 1 ώρες
Φυσική 1 ώρες
Χημεία (πρ.) 1 ώρες
Νέα Ελληνικά 2 ώρες
Αρχαία Ελληνικά (πρ.)
ΣΥΝΟΛΟ 5-7 ΩΡΕΣ


ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Μαθηματικά ( κατεύθυνσης) 2 ώρες
Φυσική ( κατεύθυνσης) 2 ώρες
Χημεία (κατεύθυνσης) 2 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 6 ΩΡΕΣ


ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Αρχαία Ελληνικά ( κατεύθυνσης) 4 ώρες
Λατινικά ( κατεύθυνσης) 1 ώρες
Ιστορία (κατεύθυνσης) 1 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 6 ΩΡΕΣ


ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α` ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Άλγεβρα 2 ώρες
Γεωμετρία 1 ώρες
Φυσική 2 ώρες
Χημεία 2 ώρες
Νέα Ελληνικά 2 ώρες
Αρχαία Ελληνικά (πρ.) 2 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 9-11 ΩΡΕΣ


ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά 2 ώρες
Φυσική – Χημεία 1 ώρες
Φιλολογικά – Γλώσσα 3 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 6 ΩΡΕΣ


Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά 2 ώρες
Φυσική – Χημεία 1 ώρες
Φιλολογικά – Γλώσσα 3 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 6 ΩΡΕΣ


Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά 2 ώρες
Φιλολογικά – Γλώσσα 3 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 5 ΩΡΕΣ