Πρόγραμμα Σπουδών 2023/2024


Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Αρχαία Ελληνικά 5 ώρες
Λατινικά 2 ώρες
Ιστορία 2 ώρες
Νέα Ελληνικά/Λογοτεχνία 2-3 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 11-12 ΩΡΕΣ


ΘΕΤΙΚΕΣ & ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά (κατεύθυνσης) 4 ώρες
Φυσική 4 ώρες
Χημεία 4 ώρες
Νέα Ελληνικά/Λογοτεχνία  2 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 14 ΩΡΕΣ


ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Φυσική 4 ώρες
Χημεία 4 ώρες
Βιολογία (κατεύθυνσης) 3 ώρες
Νέα Ελληνικά/Λογοτεχνία 2 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 13 ΩΡΕΣ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ – ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μαθηματικά (κατεύθυνσης) 4 ώρες
Πληροφορική 3 ώρες
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 3 ώρες
Νέα Ελληνικά/Λογοτεχνία 2 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 12 ΩΡΕΣ

 

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


Νέα Ελληνικά

2 ώρες

Άλγεβρα

2 ώρες

Χημεία (πρ.)

1 ώρα

ΣΥΝΟΛΟ 4-5 ΩΡΕΣ


ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Μαθηματικά (κατεύθυνσης) 2 (+1) ώρες
Φυσική (κατεύθυνσης) 2 (+1) ώρες
Χημεία (κατεύθυνσης) 1 (+1) ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 5 (+3) ΩΡΕΣ

Προετοιμασία Γ’ Λυκείου

Α.Ο.Θ.

2 ώρες

Α.Ε.Π.Π. (Πληροφορική)

2 ώρες

Βιολογία

2 ώρες

 


ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Αρχαία Ελληνικά  3 (+2) ώρες
Λατινικά  2 (+1) ώρες
Ιστορία (κατεύθυνσης) (1 ώρα)
ΣΥΝΟΛΟ 5 (+4) ΩΡΕΣ

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 

Άλγεβρα 2 ώρες
Γεωμετρία 2 ώρες
Φυσική 2 ώρες
Χημεία 2 ώρες
Νέα Ελληνικά 2 ώρες
Αρχαία Ελληνικά (πρ.) 2 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 10-12 ΩΡΕΣ


ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά 2 ώρες
Φυσική – Χημεία 1 ώρες
Φιλολογικά – Γλώσσα 3 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 6 ΩΡΕΣ


Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά 2 ώρες
Φυσική – Χημεία 1 ώρες
Φιλολογικά – Γλώσσα 3 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 6 ΩΡΕΣ


Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά 2 ώρες
Φιλολογικά – Γλώσσα 3 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 5 ΩΡΕΣ

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ

Έκθεση – Λογοτεχνία 2 ώρες
Μαθηματικά 2 ώρες
Μάθημα Ειδικότητας 1 2 ώρες
Μάθημα Ειδικότητας 2 1 ώρα

ΣΥΝΟΛΟ 7 ΩΡΕΣ