no alt

Νέο σύστημα εισαγωγής: Ο κόφτης, ο Joker και η διπλή ευκαιρία

 

Η πρώτη σημαντική αλλαγή είναι ότι κάθε τμήμα ΑΕΙ θα μπορεί να ορίσει δικούς του  συντελεστές βαρύτητας στα 4 εξεταζόμενα μαθήματα του Επιστημονικού Πεδίου του. Αυτό είναι ένα πρώτο καλό βήμα στην προσπάθεια να αποκτήσουν λόγο και τα Πανεπιστήμια στο προφίλ των φοιτητών που υποδέχονται. Βέβαια λείπει το σημαντικότερο: Να ορίζουν τα Πανεπιστήμια τα απαιτούμενα μαθήματα για την εισαγωγή των φοιτητών τους. Ας δούμε πώς λειτουργεί.

Κάθε τμήμα θα αποφασίζει με ποια μαθήματα jocker θα εισάγει τους φοιτητές του και ποιον συντελεστή θα θέσει σε κάθε μάθημα. Μόνος περιορισμός είναι να μην είναι μικρότερος του 20%. Αυτό σημαίνει ότι το 80% των μορίων θα εξάγεται από τα 4 μαθήματα ισότιμα. Το υπόλοιπο 20% θα καθορίζουν τα Πανεπιστήμια. Μέχρι τώρα αυτό το 20% καθοριζόταν από δύο μαθήματα σε κάθε πεδίο. Τώρα θα μπορεί να καθορίζεται, όπως θέλει το κάθε τμήμα.

Στον πίνακα 1 βλέπουμε δύο παραδείγματα: Το τμήμα Α επιλέγει συντελεστή 35% στα Μαθηματικά, ενώ το τμήμα Β στη Χημεία. Υπολογίζονται τα μόρια σύμφωνα με τους βαθμούς του υποψηφίου, που φαίνονται στη δεύτερη στήλη, και το συντελεστή του κάθε μαθήματος στις δύο περιπτώσεις. Βλέπουμε ότι ο υποψήφιος θα έχει διαφορετικά μόρια για την εισαγωγή του σε κάθε ένα από τα δύο τμήματα. Η διαφορά είναι 1050 μόρια. Ένα τρίτο τμήμα θα μπορούσε να βάλει σε ένα μάθημα συντελεστή 40% και στα άλλα τρία μαθήματα συντελεστή 20%. Κάθε τμήμα παίρνει τη δική του απόφαση, συνεπώς κάθε υποψήφιος θα έχει διαφορετικά μόρια για κάθε τμήμα. Αυτό είναι το κόστος για να μπορούν να αποφασίζουν τα τμήματα και όχι το Υπουργείο Παιδείας ποιο είναι το πιο σημαντικό μάθημα.

Θα βελτιωθούν λίγο τα πράγματα ως προς το ένα από τα δύο προβλήματα που υπάρχουν στις Πανελλαδικές: Πολλές φορές τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι άσχετα με τις απαιτήσεις σπουδών στο τμήμα. Για παράδειγμα στο τμήμα Μαθηματικών δεν χρειάζεται η Χημεία για τις σπουδές στο τμήμα. Πόσο μάλλον να αποτελεί κριτήριο εισαγωγής. Δηλαδή όποιος γράψει καλύτερα στη Χημεία δε σημαίνει ότι θα είναι καλύτερος φοιτητής στο τμήμα Μαθηματικών. Η λύση θα ήταν να μην είναι εξεταζόμενο μάθημα η Χημεία για το τμήμα Μαθηματικών. Δεν επελέγη αυτή η λύση, αλλά το ημίμετρο να μπορεί να ορίσει το τμήμα Μαθηματικών το μικρότερο συντελεστή στη Χημεία. Βέβαια είναι καλύτερο αυτό από το σύστημα που υπήρχε με τα δύο βασικά μαθήματα για όλα τα τμήματα του κάθε πεδίου. Έχει, όμως, και ένα άλλο καλό αυτό το σύστημα.

Θα είναι αδύνατη η οποιαδήποτε εκτίμηση της διαμόρφωσης των βάσεων, με αποτέλεσμα να αλλάξει σιγά – σιγά η νοοτροπία αρκετών υποψηφίων, που βλέπουν τα μόριά τους και στοχεύουν στην πιο υψηλόβαθμη σχολή στην οποία μπορούν να εισαχθούν, άσχετα αν τους ενδιαφέρει ή όχι. Γιατί το σωστό Μηχανογραφικό συμπληρώνεται χωρίς να ξέρουμε τα μόριά μας και χωρίς τη ρύθμιση για το διπλό Μηχανογραφικό που θα δούμε.

Πίνακας 1: Παραδείγματα υπολογισμού μορίων από το 2022
Βαθμοί Υποψηφίου Συντελεστές Α Τμήμ. επιλογής Μόρια στο Α Τμήμα επιλογής Συντελεστές Β Τμήμ. επιλογής Μόρια στο Β Τμήμα επιλογής
Νέα Ελληνική Γλώσσα 13 200 2600 200 2600
Μαθηματικά 11 350 3850 200 2200
Φυσική 16 250 4000 250 4000
Χημεία 18 200 3600 350 6300
Σύνολο 14.050 15.100

Εδώ έρχεται η δεύτερη ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας το διπλό Μηχανογραφικό. Αυτό σε συνδυασμό με την πληθώρα διαφορετικών μορίων που θα έχει κάθε υποψήφιος θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα και θα οδηγήσει πολλούς υποψηφίους σε λάθος επιλογές, που μπορεί να στοιχήσουν..

Οι υποψήφιοι θα δηλώνουν τον Ιούλιο, αφού γνωρίζουν τους βαθμούς τους και την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής κάθε τμήματος στο Μηχανογραφικό τους τα τμήματα που επιθυμούν να εισαχθούν. Θα μπορούν, όμως, σ’ αυτό το Μηχανογραφικό να δηλώσουν ένα μικρό αριθμό τμημάτων, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του αριθμού των τμημάτων που περιλαμβάνει το Πεδίο τους. Ο ακριβής αριθμός των τμημάτων που θα μπορούν να δηλώσουν δεν έχει οριστεί ακόμη ωστόσο ακόμη   και αν επιτραπεί το μέγιστο οι επιλογές είναι πολύ λίγες μεταξύ 15-25 ανάλογα με το πεδίο.

Εύκολα μπορούμε να φανταστούμε έναν υποψήφιο, που έχει 30 διαφορετικά μόρια, λόγω της πρώτης ρύθμισης, να έχει τη δυνατότητα να δηλώσει μόνο 15 τμήματα. Αφού δηλώσουν αυτά τα τμήματα θα ανακοινώνονται οι εισακτέοι περί τις αρχές Αυγούστου και μετά όσοι δεν πέρασαν θα μπορούν να δηλώσουν όσα τμήματα επιθυμούν, μόνο από τα τμήματα που έχουν ακόμη κενές θέσεις. Τα δεύτερα αποτελέσματα επιλογής θα βγαίνουν στα τέλη Αυγούστου, όπως μέχρι σήμερα.

Ας πιάσουμε το θέμα από το τέλος. Κάποιοι θα εισάγονται στις αρχές Αυγούστου και κάποιοι στο τέλος Αυγούστου. Οι πρώτοι θα πιάνουν σχολές «βιτρίνας» και οι άλλοι ό,τι θα έχει απομείνει. Η πίεση που θα νιώθουν οι υποψήφιοι να εισαχθούν στην πρώτη φάση θα είναι μεγάλη, όχι μόνο για τα περιζήτητα τμήματα και τις glamour επιλογές αλλά και για να τελειώνει η αγωνία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει αρκετούς σε λάθος επιλογές.

Το πρώτο Μηχανογραφικό θα δημιουργήσει πολλά διλήμματα τεχνικής φύσεως στους υποψηφίους. Όταν μπορείς να δηλώσεις το πολύ 15-20 τμήματα, μπορεί να επιλέξεις αυτό που πιστεύεις ότι είναι εφικτό και όχι αυτό που επιθυμείς. Το πώς θα σκεφθούν οι υποψήφιοι κανείς δεν το γνωρίζει και αυτός είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που θα θέσει σε μεγάλη αμφισβήτηση το νέο εγχείρημα .

Η επιτυχία σε μία σχολή μέχρι τώρα εξαρτάται από τις προσφερόμενες θέσεις, από τα μόρια που έχεις συγκεντρώσει και πόση ζήτηση έχει από τους άλλους υποψηφίους. Τώρα θα έχουμε νέες μεταβλητές στην εξίσωση του Μηχανογραφικού.

Το διπλό μηχανογραφικό θα χρειαστεί στρατηγική, πρόβλεψη του τι θα δηλώσουν οι άλλοι, εκτίμηση και σαφή αποτύπωση των βαθμολογικών δεδομένων σε σχέση με την προηγουμένη χρονιά, και σαφώς τύχη.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Η νέα διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού προκρίνει την επιθυμία έναντι της επίδοσης και πριμοδοτεί τα ΘΕΛΩ ενός υποψήφιου έναντι της αμηχανίας και της αναποφασιστικότητας ενός συνυποψήφιου του.

Παρόλα αυτά το διπλό μηχανογραφικό θα έχει μεγάλη πολυπλοκότητα, θα προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση και αγωνία σε μαθητές και γονείς αφού μετά τις εισαγωγικές εξετάσεις του Ιουνίου θα ακολουθήσει η πρώτη κρίσιμη επιλογή του Ιουλίου και μετά η δεύτερη για πολλούς αδιάφορη αλλά τελική του Αυγούστου -Σεπτεμβρίου.

Από την άλλη μεριά σαφέστατα πρέπει το κάθε τμήμα  να θέτει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας στα μαθήματα εξετάσεων, με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζει ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών του, τόσο την ευχερή παρακολούθηση του προπτυχιακού κύκλου σπουδών από τους φοιτητές που το επιλέγουν, όσο κυρίως  με την ομοιογένεια του φοιτητικού συνόλου να διασφαλίζει το κύρος σπουδών, την ανταγωνιστικότητα και την δημοφιλία  του Πανεπιστημίου και την απορροφητικότητα των πτυχιούχων του στην αγορά εργασίας.

Βαγγέλης Παπαγιάγκου